BALANS EN EXPLOITATIE OVERZICHT

Balans

 

 

 

 

 

 

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

Activa

 

 

 

 

 

· Triodos Bank

€     31,404.81

€     30,215.16

€           790.00

€           550.76

€           100.00

Totaal activa

€     31,404.81

€     30,215.16

€          790.00

€          550.76

€          100.00

 

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

 

·   Eigen Vermogen

€     30,404.81

€     29,215.16

€         -210.00

€         -549.24

€                     --

·   Schulden

€       1,000.00

€       1,000.00

€       1,000.00

€       1,100.00

€           100.00

Totaal passiva

€     31,404.81

€     30,215.16

€          790.00

€          550.76

€          100.00

 

 

 

Exploitatie

 

 

 

 

 

 

2020

2019

2018

2017

2016

Baten

 

 

 

 

 

· Giften

€           240.00

€       1,368.00

€           461.24

€             36.00

€               --

· Subsidies

€       7,120.00

€     30,000.00

€                  --

€               -

€  --

Totaal baten

€       7,360.00

€     31,368.00

€          461.24

€            36.00

€                     --

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

· Bankkosten

€           160.35

€           127.84

€           122.00

€             97.47

€       --

· Notariskosten

€                     --

€                     --

€                    -

€           438.50

€                  --

· Beheerkosten

€                     --

€                     --

€                  --

€             49.27

€                 --

· Uitgave Sanhedrin

€       6,010.00

€       1,815.00

€                   --

€                   --

€                   --

Totaal Lasten

€       6,170.35

€       1,942.84

€          122.00

€          585.24

€                   --

 

 

 

 

 

 

Resultaat

€       1,189.65

€     29,425.16

€          339.24

€         -549.24

€                   --

Eigen Vermogen

€     30,404.81

€     29,215.16

€         -210.00

€         -549.24

€                   --