JAARVERSLAGEN en BEGROTING 2019

VAN DE STICHTING TALMOED NL

PARAAF DATUM: Ureterp, 04 september 2019

OPGESTELD: 4 september 2019

 

1.     ALGEMEEN

   De stichting Talmoed NL is een onafhankelijke en zelfstandig opererende stichting , gevestigd te Amsterdam.

 

2.     De stichting Talmoed NL is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 52048993, te Amsterdam

 

3.     Voorzitter van de stichting is dr. J.H. Verwaal, Kruslings 5, 9247EK Ureterp. Jak.verwaal@planet.nl

    Secretaris: vacature

    Penningmeester is drs H. De Jong, Hoofdstraat 140, 2181EH Hillegom.

 

    BANKNUMMER: NL08TRIO 0338424261

 

4.     MISSIE. De uitgave van de vertaling van de Babylonische Talmoed met Rasji en met commentaar van Jacob de Leeuwe.

         VISIE De bovengenoemde uitgave van de Babylonische Talmoed verspreiden en het gebruik ervan bevorderen.

 

5.   BELEID Na aanpassing van de statuten in 2017, en het verkrijgen van de ANBI status van de belastingdienst ten behoeve van particuliere giften,     is de stichting in 2018 en 2019 begonnen met aanvragen bij fondsen, bekendheid verwerven bij particulieren. Ook is werk gemaakt van een nieuwe wijze van uitgeven. Gekozen is voor een bladspiegel die overeenkomt met de traditionele pagina van de Talmoed. Hiermee wordt begonnen met de uitgave van traktaat Sanhedrin.

    De stichting doet haar best de vertaler en verklaarder Jacob de Leeuwe te bemoedigen.

 

6.   BALANS, EXPLOITATIE EN BEGROTING

         

    
Balans   
 31-12-201631-12-201731-12-2018
Activa   
Bank100,00550,76790,00
    
Totaal activa  100,00              550,76             790,00         
    
Passiva   
Eigen vermogen0,00-549,24-210,00
Schulden100,001100,001000,00
    
Totaal passiva      100            550,76             790          
    

 

Exploitatie    
 20172018  
Baten    
Giften36,00461,24  
     
Totaal baten    36,60            461,24          
     
Lasten    
Bankkosten97,47122,00  
Notariskosten438,50   
Beheerkosten49,27   
     
Totaal lasten   85,24           122,00            
     
Resultaat -549,24     339,24             
     

 

Begroting  
 2019 
BATEN  
Verkoop traktaat Sanhedrin I12.500 
Giften van particulieren1.500 
Subsidies12.000 
   
Totaal baten26.000 
   
LASTEN  
Stichtingskosten1.000 
Redactiewerk18.000 
Zetwerk/drukwerk/uitgave7.000 
   
Totaal lasten26.000 
   
Resultaat €           -   

7. TOELICHTING

De begroting is gemaakt ten behoeve van de aanvraag bij fondsen. De stichting wil zo de eerste uitgave in nieuwe opmaak van traktaat Sanhedrin mogelijk maken.